Joutjärvi, Lahti

Joutjärvi on Lahden keskustan itäpuolella Möysässä. Kartasta mitaten järven pinta-ala on 40,7 ha. Peruskarttaan järven korkeudeksi merenpinnasta on merkitty 110 m.

Kaikuluotasin järven tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 9.6.2020. Aikaa meni kaikkiaan hieman yli neljä tuntia, jonka aikana luotaustallennetta tuli 3 tuntia 51 min. Luotauslinjojen yhteispituus oli 15,7 km. Hehtaaria kohden luotauslinjaa oli 386 m, joten luotauslinjat olivat keskimäärin 26 m välein. Vesikasveja järvessä oli yllättävän paljon, mikä haittasi luotaamista.

Alla oleva kartta täydellä resoluutiolla (png, 1 Mb) löytyy täältä.

Joutjärvi syvyyskartta

Viistokaikuluotain löysi järven pohjasta kolme veneen hylkyä.

Joutjärvi veneiden hylyt

Vene 1 Vene 2 Vene 3

Syvyyskäyrien tarkkuuteen liittyy epävarmuutta - lue alla oleva teksti.

Pohjan kovuuden arviointia

Kaikuluotain määrittää pohjan tason luotaimen lähettämän akustisen signaalin kaiun perusteella. Reefmaster-ohjelman 2D-kuvissa kaikuluotaimen määrittämä pohjan taso näkyy mustakeltaisena pisteviivana. Yleisesti ottaen voimakas kaiku näkyy punaisena ja heikko kaiku vihreänä.

Alla olevassa kuvassa luotain on enimmäkseen määrittänyt pohjan vaakasuorassa olevan punaisen vahvan kaiun tasolle. Alueella on kuitenkin vesikasveja, joiden aiheuttaman kaiun luotain on monessa kohtaa virheellisesti tulkinnut pohjaksi. Pohja taso voidaan ja on syytä korjata käsin 2D-kuvaan ennen syvyyskäyrien valmistamista.

Vesikasvien aiheuttama kaiku

Kuvassa näkyy sekundäärinen kaiku (hieman yli) kaksi kertaa pohjan tasoa syvemmällä. Sen lie aiheuttanut luotaimen kaiku, joka on ensin heijastunut pohjasta kohti pintaa, pinnasta takaisin kohti pohjaa ja sieltä uudelleen kohti luotaimen vastaanotinta.

Seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka luotain on joutunut arpomaan pohjan oikeaa tasoa. Tulkintani mukaan ensimmäinen taso ei joka kohdassa ole ollut riittävän kova, jotta luotaimen algoritmi olisi hyväksynyt sen pohjaksi. Näissä kohdissa pohja on määritelty pohjan sisältä tulevan toisen kaikun tasolle.

Toinen kaiku ei ole pinnan kautta kulkenut kaiku, koska se on väärällä syvyydellä.

Pehmeän pohjan kaiku

En tiedä varmaksi, mistä on kyse, mutta tulkitsen pohjassa olevan paksun kerroksen jotain melko pehmeää ainetta. "Oikea" kova pohja (moreeni, savi tms.) on jossain syvemmällä ja sen päällä on kerros pehmeämpää ainetta.

Alla olevaan karttaan on merkitty yksi pohjoisesta etelään järven poikki mennyt luotauslinja. Linjan pituus on 420 m. Karttakuvan alapuolella on järven leikkauskuva (luotaimen 2D-kuva), jossa korkeusakselia on venytetty voimakkaasti.

Leikkaus A kartalla

Leikkaus A

Kuvassa näkyy luotauslinjalle osuneita vesikasveja Joutsaaren länsipuolella sekä sen jälkeen melontaratojen vaijereita noin 10 metrin välein välillä 175-255 m luotauksen alkupäästä.

Tälläkin luotauslinjalla luotain oli arponut pohjaa sekä ensimmäisen että toisen voimakkaan kaiun tasolle. Kuvassa oleva pohjan taso on saatu korjaamalla käsin alempaan kaikuun lukittunut pisteviiva ylemmäksi. Ylemmän ja alemman kaiun välinen etäisyys on jopa yli 2 m.

Pohjan tason määrittäminen ei siis ole yksiselitteistä, vaan siinä joutuu tekemään tulkintaa. Kävin läpi kaikki luotauslinjat tällä logiikalla ennen syvyyskäyrien tekemistä.

Lisäksi tulee muistaa, että luotauslinjojen välissä syvyys on saatu ohjelmallisesti interpoloimalla (?), joten luotauslinjojen välissä oleva kohouma tai painauma ei syvyyskartassa näy.

Päivitetty 29.6.2020